Oisterwijk, K 562

Titel Pacht: Oisterwijk, K 562
Adres: Oirschotseweg
Plaats: Oirschot
SKAL status: Geen SKAL
Oppervlakte: 2.68.65 ha
Prijs: Bij inschrijving
Pachtvorm: Pacht
Overige opmerkingen: Omdat de teelt van maïs op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari bij het RVO gemeld had moeten worden, en deze datum is verstreken, is het niet toegestaan maïs op dit perceel te telen. Als er sprake is van maïsteelt middels biologische productiemethode (met SKAL certificaat ) of van suikermaïsteelt onder folie dan is er geen sprake van de meldingsplicht en is het wel toegestaan maïs op dit perceel te telen.
Inschrijfformulier

Dit perceel maakt onderdeel uit van cluster "402", totaal groot circa 2.68.65 ha