Hoogeloon F 2276 gedeeltelijk

Titel Pacht: Hoogeloon F 2276 gedeeltelijk
Adres: Goorland 6
Plaats: Bladel
Pachtduur: 34 maanden
SKAL status: Geen SKAL
Oppervlakte: 3.86.96 ha
Prijs: Via inschrijving
Pachtvorm: Natuurpacht
Overige opmerkingen: 1. Perceel mag uitsluitend als grasland worden benut. ; 2.Teelt- en mestvrije 5-meterstrook langs de watergang. Van het perceel mag een strook van 5 meter vanaf de eigendomsgrens langs de ter plaatse aanwezige A-watergang niet beteelt en gebruikt worden. Deze 5 meter strook maakt geen onderdeel uit van de pachtovereenkomst,
Inschrijfformulier

Dit perceel maakt onderdeel uit van cluster "8", totaal groot circa 15.77.48 ha