Rhenen K 967

Titel Pacht: Rhenen K 967
Adres: Zuidelijke Meentsteeg 20
SKAL status: Geen SKAL
Oppervlakte: 2.11.30 ha
Prijs: Via inschrijving
Pachtvorm: Geliberaliseerde pacht
Inschrijfformulier

Dit perceel maakt onderdeel uit van cluster "2", totaal groot circa 4.20.80 ha